SEO=search engine optimization: optimizacija za tražilice (Google, Yahoo, Bing itd).
Radi se o optimizaciji Vaših web stranica - svake pojedinačno, ali i u odnosu na cijeli sajt.
Bazirana je na "ključnim riječima" - riječima koje potencijalni posjetitelji upisuju u Google (i ostale tražilice).

Uloga SEO-a je dvojaka: da Vas posjetitelji preko tražilice lakše (ili uopće) pronađu, te da plaćate jeftinije AdWords oglase.
Ako znamo da na web sajtove 85-90% ljudi dolazi putem tražilica, važnost SEO-a je doista jasna!
Osnovna podjela je na SEO onpage i SEO offpage (neki ih zovu i onsite i offsite).